dotace

V roce 2018 byly provedeny práce na zateplení objektu. Tato akce byla částečně hrazena z dotace.

publicita

Společnost Rapid Most spol. s r.o. je realizátorem projektu:

Projekt:  Energetické úspory areálu CVČ MOST  

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Úspory energií                                                                             (OPPIK, číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011451)

 

Cíl projektu:  Snížení tepelných ztrát a energetické náročnosti vytápění díky zateplení vnějšího pláště, zateplení střechy (střední a jižní blok) a úpravou nevyhovujících garážových vrat v severním bloku v souladu s energetickým posudkem.

Nositelem projektu:  Rapid Most spol. s r.o.

Předpokládané náklady projektu: 2.634.330 Kč

Období realizace: 10/2017 – 12/2018

 

 

 

Rychlý kontakt

Rapid Most spol. s r.o.
Marš. Rybalka 1020
434 01 Most

Telefon: +420 417 639 231
Mobil: +420 603 510 379
E-mail: info@rapidmost.cz

Certifikáty

Certifikát