dozor staveb

  • Stavební dozor je činnost, kterou vykonává zástupce stavebníka nad prováděním prací a ekonomickou stránkou výstavby

  • Rozsah stanoví smlouva (příkazní smlouva, smlouva o dílo, objednávka)

  • Dohled se provádí v souladu s ověřenou dokumentací z hlediska prostorové polohy stavby a postupu provádění prací.

  • Stavební dozor působí i při odstraňování závad při provádění stavby.


 

Rychlý kontakt

Rapid Most spol. s r.o.
Marš. Rybalka 1020
434 01 Most

Telefon: +420 417 639 231
Mobil: +420 603 510 379
E-mail: info@rapidmost.cz

Certifikáty

Certifikát