autorské dozory - desatero

  1. Autorský dozor je vedení stavby podle schválené projektové dokumentace
  2. Je vykonáván v rámci staveb financovaných z veřejného rozpočtu
  3. Výkonem je stanoven projektant nebo osoba pověřená
  4. Autorský dozor slouží k ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací

Rychlý kontakt

Rapid Most spol. s r.o.
Marš. Rybalka 1020
434 01 Most

Telefon: +420 417 639 231
Mobil: +420 603 510 379
E-mail: info@rapidmost.cz

Certifikáty

Certifikát