stavební dozory - desatero

Povinnosti před zahájením stavby:

 1. Seznámení s SOD – sankce, kontrola PD, seznámení se stavebním povolením
 2. Sledování termínů kontrolních prohlídek, seznamu podmínek stavby,
 3. Kontrola seznamu správců sítí, datumů platností stanovisek
 4. Prověrka stavební společnosti, stavbyvedoucího, odpovědné osoby – autorizace
 5. Seznámení s harmonogramem prací, založení stavebního deníku
 6. Oznámení o zahájení stavby, předání staveniště, kontrola cedulky pro stavbu
 7. Termín KD, plán kontrolních prohlídek se stavebním úřadem

Povinnosti v průběhu stavby:

 1. Kontrola formální, věcná, cenová a početní
 2. Kontrola správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur
 3. Organizačně zabezpečuje KD
 4. Kontrola vytyčení stavby, kontrola vytyčení sítí 
 5. Kontrola BOZP
 6. Kontrola rozpočtu, kontrola SD, výtah materiálů k prohlášení o shodě, foto
 7. Kontrola technologických postupů, proškolení, změny, dodatky, harmonogram prací

Povinnosti před dokončením stavby:

 1. Vypracuje zprávu obsahující analýzu, jak zhotovení stavby odpovídá PD
 2. Účastní se komplexního vyzkoušení funkcí a dodatečně navržených zkoušek
 3. Zve k zahájení přejímacího řízení osoby, jejichž účast na něm je nezbytná
 4. Účastní se závěrečné kontrolní prohlídky stavby prováděné stavebním úřadem
 5. Zkoušky, revize, měření intenzity, kamerové prohlídky, foto
 6. Přejímka, předávací protokol, geometrické vytyčení, DSPS, stanovení DZ
 7. Kolaudace, žádost, stanoviska, stavební deník

Rychlý kontakt

Rapid Most spol. s r.o.
Marš. Rybalka 1020
434 01 Most

Telefon: +420 417 639 231
Mobil: +420 603 510 379
E-mail: info@rapidmost.cz

Certifikáty

Certifikát